มาตรฐานสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว
 

มาตรฐานสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

 

ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย
การประใช้ประโยชน์ : เลี้ยงเป็นเพื่อน
การจัดกลุ่มของ เค ซี ที : กลุ่ม 5 สปิทซ์ และพันธุ์พื้นเมือง
ส่วน 5 เอเชี่ยนสปิทซ์ และเครือญาติ ยกเว้นการทดสอบใช้งาน

ประวัติโดยย่อ
เป็นสุนัขไทยพันธุ์หนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่หมู่บ้านบางแก้วตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำ จังหวัด พิษ
ณุโลก ประเทศไทยที่มาของสายพันธุ์นั้นเกิดจากความบังเอิญที่สุนัขเพศเมียสีขาวดำของท่านเจ้าอาวาสวัดบางแก้วได้ไปผสมพันธุ์กับสุนัขป่า และได้ให้กำเนิดลูกสุนัขครอกหนึ่งซึ่งถือเป็นต้นตระกูลของสุนัขพันธุ์บางแก้วในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2500ได้มีการร่วมกันพัฒนาและกำหนดมาตรฐานแห่งสายพันธุ์ขึ้น เพื่อจะให้มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ที่แน่นอน อันเป็นที่มาแห่งสายพันธุ์บริสุทธิ์ในปัจจุบันสุนัขพันธุ์บางแก้วถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของจังหวัดพิษณุโลก ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันแทบจะทุกครัวเรือน ปัจจุบันมีผู้นิยมนำไปเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศ

ลักษณะทั่วไป :
เป็นสุนัขขนาดกลาง โครงสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีสัดส่วนที่กลมกลืน ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเลื่อนไหวที่คล่องแคล่ว
สัดส่วนที่สำคัญ
ความยาวของลำตัว : ความสูงที่ไหล่ = 1: 1
ความลึกของหน้าอก : ความสูงที่ไหล่ = 1: 2
พฤติกรรม / อารมณ์
ตื่นตัว ร่าเริง รักเจ้าของ เชื่อมั่นในตัวเอง จิตประสาทมั่นคง ไม่ขลาดกลัว ซื่อสัตย์
หวงแหนทรัพย์สิน ฉลาดปราดเปรียว กล้าหาญ สามารถฝึกใช้งานได้
หัว ส่วนหัว
กะโหลก : ค่อนข้างใหญ่ ได้สัดส่วนกับลำตัว
สต็อป : มีมุมหักเล็กน้อย
ส่วนใบหน้า
จมูก : สีดำ ขนาดได้สัดส่วนกับปาก
สันจมูก : ตรงและยาวพอสมควร
กรวยปาก : ยาวปานกลาง โคนปากใหญ่เรียวจรดปลายจมูก
ริมฝีปาก : แนบสนิท มีสีเข้ม
ปาก : มีสีขาวรอบกรวยปาก (เรียกว่า ปากคาบแก้ว) เป็นที่พึงประสงค์
ขากรรไกร: ขบกันแนบสนิทแบบกรรไกร (Scissor Bite) โดยปลายฟันหน้าด้านล่างแตะโคนด้านในของฟันบน อนุโลม ให้ฟันๆ ขบ เสมอกันพอดี (Level Bite)
ฟัน : เล็ก และแหลมคม สุนัขโตควรมีฟันครบ 42 ซี่
ตา : เล็กคล้ายเมล็ดอัลมอนด์ (Almond) มีสีดำและสีน้ำตาล
หู : เป็นรูปสามเหลี่ยม มีขนาดเล็กได้สัดส่วนกับหัว ตั้งป้องไปข้างหน้า มีขนอ่อนที่กกหูและหลังใบหู
คอ : ใหญ่ ล่ำสัน รับกับหัว และช่วงไหล่มีแผงขนยาวรอบคอ
ลำตัว
หลัง : เส้นหลังตรง
เอว : แข็งแรงและกว้าง
บั้นท้าย : ใหญ่และแข็งแรง ส่วนหลังมีขนยาวลามมาจนถึงข้อขาหลังท่อนบน
อก : กว้าง และลึกได้ระดับเดียวกับข้อศอก โครงกระดูกหน้าอกมีลักษณะเป็นรูปวงรี
เส้นล่าง : ท้องเว้าไม่มาก
หาง : โคนหางใหญ่ ขนหางเป็นพวง ปลายโค้งเข้าหาเส้นหลัง
ขา ช่วงหน้า
ไหล่ : ลาดเอียงพอประมาณและมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
ขาหน้า : ใหญ่กว่าขาหลัง เวลายืนเหยียดตรง และขนานกัน หลังขามีขนยาว ลักษณะคล้ายแข้งสิงห์
ข้อขาหน้า : ข้อเท้าสั้นทำมุมเฉียงเล็กน้อย
เท้า : อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า
ช่วงหลัง
ขาหลัง : เล็กกว่าขาหน้า เวลายืนทำมุมพอเหมาะ
ข้อเท้า : ทำมุมพอเหมาะกับหัวเข่า
ข้อขาหลัง: ตั้งได้ฉากกับพื้น มองทางด้านหลัง ขนานกัน
เท้า : อุ้งเท้ากลมคล้ายอุ้งเท้าแมว มีขนยาวคลุมนิ้วเท้า
การย่างก้าว : คล่องแคล่วและทรงพลัง มองด้านข้าง ขาหน้าและหลังสอดประสานอย่างกลมกลืนเส้นหลัง
ตรงระนาบ หัวและหางชู ขึ้นอย่าสวยงาม มองทางด้านหน้า ขาหน้าและขาหลังไม่แสดงอาการ
ปัดหรือแกว่ง
ขนและสี
ขน : ยาวปานกลาง มี 2 ชั้นๆในละเอียดนุ่ม ชั้นนอกเส้นใหญ่เหยียดตรง ยาวคลุมบริเวณแผ่นหลัง
สี : ขาว – น้ำตาล, ขาว – ดำ, ขาว – เทา
ขนาด : ความสูงที่เหมาะสม วัดที่ไหล่ : เพศผู้ 19-21 นิ้ว (46-56 ซม)
: เพศเมีย 17-19 นิ้ว (41-51 ซม)
อนุโลมให้ขาด-เกินได้ หนึ่งนิ้ว (2.5 เซนติเมตร)

ข้อบกพร่อง
- ตา หรือ จมูกมีสีอ่อน
- หางไพล่
- ไม่มีแผงขนรอบคอ
- ไม่มีแข้งสิงห์
- หูใหญ่
- ปากใหญ่
- ตากลมโต
- หลังโก่ง
- หลังแอ่น
- ขนาดใหญ่ – เล็ก เกินกว่ามาตรฐานกำหนด

ความบกพร่องที่ต้องคัดออก
- ขนสั้นเกรียน
- หางกุด
- หูไม่ตั้ง
- ฟันบนยื่นล้ำฟันล่าง (Overshot), ฟันล่างยื่นล้ำฟันบน (Undershot)
- ฟันขาดเกิน 3 ซี่
- หางม้วนงอ
- หางไม่เป็นพวง
- ความผิดปกติทางจิตประสาท
หมายเหตุ : สุนัขเพศผู้ควรมีลูกอัณฑะครบสองลูกอยู่ในถุงอัณฑะ

 

คำอธิบายคำศัพย์

Bow-hocked ส้นเท้ากางออกจากกันเป็นผลให้ปลายเท้าบิดเข้า
Cow-hocked ส้นเท้าบิดเข้าหากันเป็นผลให้ปลายเท้าบิดออก
Close behind ขาหลังบีบตัวเข้าหากันตั้งแต่โคนขาลงมาถือว่าเป็นข้อบกพร่องของการวิ่งชนิดหนึ่ง
Crossing over การวิ่งที่ผิดปกติเนื่องจากข้อศอกบิด เป็นผลทำให้เท้าหน้าไขว้กัน ซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นว่า
weaving,knitting
Level bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ปลายฟันหน้าบนแตะปลายฟันหน้าล่างพอดี
Out at elbows ข้อศอกกางออกเป็นผลทำให้ปลายเท้าหันเข้าหากัน
Overshot bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ฟันหน้าบนยื่นล้ำฟันหน้าล่าง
Paddling การวิ่งทีผิดปกติเนื่องจากการแกว่งตัวของข้อศอกเป็นผลทำให้ปลายเท้าเหวี่ยงออก
ด้านนอกซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นว่า tied at elbows
Scissors bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ปลายฟันหน้าด้านล่างสัมผัสด้านในของฟันหน้าด้านบน
Side-winding อาการวิ่งที่ผิดปกติเนื่องเท้าหลังสอดเกยเท้าหน้าขณะเร่งความเร็วเพิ่มขึน และเพื่อเป็นการ
หลีกเลี่ยงการปะทะกันดังกล่าว จึงเป็นผลให้การเคลื่อนที่เป็นลักษณะเฉียง อาการเช่นนี้เป็น
ผลมาจากการที่จังหวะเท้าสัมผัสพื้นระหว่างเท้าหน้ากับเท้าหลังไม่สัมพันธ์กันและอาจมา
จากสาเหตุที่สุนัขมีขาหลังที่ยาวเกินไป
Single track รอยเท้าเดี่ยว คือ ลักษณะการย่างก้าวที่ปลายเท้าทั้งสองข้างชิดเข้าหากันและสัมผัสพื้นเป็น
แนวเส้นตรงข้างใต้ลำตัวเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรอยเท้าเป็นเส้นตรงเส้นเดียว
Straight normal การเตะขาที่ถูกต้อง เท้าไม่บิดไปข้างใดข้างหนึ่ง
Stop มุมระหว่างหน้าผากกับสันจมูก
Undershot bite ลักษณะการสบของฟันแบบ ฟันหน้าล่างยื่นล้ำฟันหน้าบน

 

    มุม ลูกสุนัขเกิดใหม่
    มุม ผลงานมุมหนึ่งฟาร์ม
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 230
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,130,026
 เปิดเว็บ 08/05/2555
 ปรับปรุงเว็บ 03/04/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             

 
เชียงใหม่ไทยบางแก้ว
 
 
ละโว้บางแก้ว
 
 
บ้านบางแก้ว
 
บ้านภาพร
 
บ้านเพชรวีระ
 
บ้านโชกุน
 
 
 
 
Thailand Dogshow
 
Copyright 2012 ? All rights reserved. By Mumnung Farm
มุมหนึ่งฟาร์ม 23 ม.1 (บ้านสมอดาน) ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Tel. 081-7363478 เบอร์โทรฟาร์ม (032) 598-070 Email: mumnung@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY