About Us
 
เรื่องราวความเป็นมาของมุมหนึ่งฟาร์ม

     จากความชอบในการเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่วัยเด็ก และชื่นชอบสุนัขที่มีลักษณะเหมือนหมาป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว    เมื่อศึกษาจบในขณะนั้นยังไม่มีงานอะไรทำก็เลยคิดอยากเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อน  ด้วยความชอบหมาป่า ทีแรกคิดว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฯ แต่เมื่อศึกษาดูแล้วไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดูแลที่ค่อนข้างจะยากเมื่อเทียบกับสภาวะต่างๆ ของบ้านเรา

    จนกระทั้งมาเห็นหมาบางแก้วก็รู้สึกว่าใช่เลย สุนัขพันธุ์นี้แหละที่ต้องการจะเลี้ยง   จึงได้ซื้อลูกหมาบางแก้วมาเลี้ยงที่บ้านหนึ่งตัว ประมาณปลายปี 2544  เป็นบางแก้วสีขาว-น้ำตาล เมื่อมีสุนัขแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ และวิธีการเลี้ยงดูแลที่ถูกต้อง   เมื่อศึกษามากขึ้นได้เปรียบเทียบหมาที่มีกับหมาสวยๆ ที่เป็นแบบในหนังสือขณะนั้นก็ต้องการที่จะมีหมาสวยๆ กับเขาบ้าง แต่ไม่มีปัญญาซื้อ เพราะตัวสวยๆ ในขณะนั้นราคาค่อนข้างแพง (หมาโต) จึงเริ่มคิดที่จะผสมพันธุ์เพาะลูกหมาขึ้นมาเอง เนื่องจากเมื่อศึกษาดูแล้วหมาบางแก้วมีความท้าทายในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ตามมาตรฐานอยู่มาก จึงมีความต้องการที่จะเพาะพันธุ์หมาบางแก้วสวยๆ ดังที่ใจต้องการ

 

     เมื่อมีแนวความคิดเช่นนั้น “มุมหนึ่งฟาร์ม” จึงเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2545  บนเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่ มีหมาเริ่มแรกประมาณ 10 ตัว ในช่วงแรกนี้ก็เลี้ยงตามความชื่นชอบ และที่ผู้เลี้ยงรุ่นก่อนๆ บอกต่อกันมาถึงหมาที่สวย ตัวไหนน่าเลี้ยงก็เลือกซื้อหมาตัวที่ชอบมาเลี้ยงในฟาร์ม   จนเมื่อศึกษาถึงสายพันธุ์ความเป็นมาของสายพันธุ์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของหมาแต่ละตัว และมีโอกาสที่จะทดลองและศึกษาเกี่ยวกับตัวหมาที่เลี้ยงไว้จนเห็นถึงจุดด้อย และจุดเด่นของหมาบางแก้วแต่ละตัว แต่ละสายพอสมควร บวกกับการไปขอความรู้ในการผสมพันธุ์ การคัดพันธุ์ จากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้รู้คนอื่นๆ ในวงการหมาบางแก้ว จนปรับปรุงหมาขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง(ซึ่งก็ยังไม่ถึงกับประสบความสำเร็จอะไรมากนัก)

    ซึ่งในปัจจุบันนี้มุมหนึ่งฟาร์มมีหมาที่เกิดจากฟาร์ม และเก็บไว้ในการปรับปรุงสายพันธุ์จำนวนมากมายเกือบ 40 ตัว ส่วนในเรื่องของการผสมพันธุ์นั้นในปีหนึ่งๆ นั้นจะผสมในฤดู(ต.ค.-ธ.ค.) ประมาณ 5 คอกต่อฤดูเท่านั้น ส่วนนอกฤดูผสม ถ้ามีตัวไหนผสมได้ก็จะผสมส่วนมากก็จะราวๆ 2  เดือนก็จะมีแม่หมาผสมได้อยู่ตลอดจึงแยกแบ่งเป็นชุดๆ   ในเรื่องของการผสมพันธุ์ในแต่ละคอกนั้นทางมุมหนึ่งฟาร์มจะเน้นเป็นพิเศษในการที่จะให้ได้ลูกหมาออกมาอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากทางฟาร์มของเรามีวัตถุดิบในการเลือกที่จะผสมค่อนข้างมาก

     ส่วนในด้านการประกวดนั้น ทางเราเริ่มออกประกวดตั้งแต่ยังไม่มีมุมหนึ่งฟาร์มเสียอีก การประกวดก็มีแพ้บาง ชนะบ้าง ก็จึงต้องการที่จะมีหมาที่สร้างขึ้นมาจากฟาร์มให้ชนะในสนามประกวดเอง   จึงมีการศึกษาในด้านการเพาะพันธุ์   รวมถึงเทคนิคด้านการฝึก และนำหมาเข้าประกวด    มุมหนึ่งฟาร์มมีผลงานการประกวดที่น่าพอใจอยู่เสมอมา

    จากจุดเริ่มต้น และอีกต่อๆ ไป “มุมหนึ่งฟาร์ม” ก็จะขอยืนหยัดในการปรับปรุงสายพันธุ์หมาบางแก้วให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำสุนัขไทยบางแก้วก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่งของโลกในสายพันธุ์นี้

 
 
แนวทางการปรับปรุงสายพันธุ์

หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 หลัก ใหญ่ๆ คือ
In breed คือ การผสมพันธุ์ในแบบเลือดชิด
Line breed คือ การผสมพันธุ์ในสายเลือด หรือเครือญาติเดียวกัน
Coss breed  คือ การผสมพันธุ์แบบข้ามสายเลือดกัน หรือต่างบรรพบุรุษกันอย่างน้อย 4 ช่วงอายุ ขึ้นไป

หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์นั้นโดยส่วนใหญ่ทางมุมหนึ่งฟาร์มจะใช้หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์แบบ Line breed เป็นหลัก และใช้ตามเกณฑ์ของสีเป็นหลักในการแตกสาย และปรับปรุงสายพันธุ์   ซึ่งอาจจะมีการข้ามสายเป็นแบบ Coss breed บ้างในบางครั้งเพื่อหาข้อดีของสายอื่นเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น

หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์ต่างๆ นั้น  ทางมุมหนึ่งฟาร์มได้ศึกษาและทดลองทำอยู่ตลอด  ดังนั้นเป็นแนวทางการปรับปรุงสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้อยู่  จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรับรองได้ว่าถูกต้องเสมอไป  ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเพาะพันธุ์หรือปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขบางแก้วนั้น  ต้องใช้วิจารณญาณในการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นของตนเอง  ตามความเหมาะสมของตนเอง  เพราะไม่มีกฎตายตัวในการปรับปรุงสายพันธุ์เสมอไป (ไม่มีคำว่าผิดในการผสมพันธุ์  มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไร  แล้วจะได้อะไร  คำตอบอยู่ที่ตัวผู้ทำ  และความสามารถรวมถึงประสบการณ์  ความรอบรู้ของตัวเอง)

 
 
เป้าหมายมุมหนึ่งฟาร์ม
    พัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ  ที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อ  การพัฒนา ปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขไทยบางแก้ว
พัฒนา  ปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขไทยบางแก้วให้ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์  เมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลต้องการสร้างสุนัขไทยบางแก้วให้เป็นที่ยอมรับ    เป็นที่นิยมเลี้ยง    ทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ  ด้วยความสวยงาม  น่ารัก  เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับครอบครัว   รวมถึงการคอยเฝ้าระวัง   และเตือนภัยให้กับเจ้าของเพื่อการประกวด เปรียบเทียบวัดมาตรฐาน  กับสุนัขไทยบางแก้ว  และสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ  ซึ่งจะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งจากงานประกวดสากลในอนาคต  
เพื่อแบ่งจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ  และชื่นชอบในสุนัขไทยบางแก้ว
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล  ความรู้  และให้คำปรึกษา  เกี่ยวกับสุนัขไทยบางแก้ว
 
 
 

    มุม ลูกสุนัขเกิดใหม่
    มุม ผลงานมุมหนึ่งฟาร์ม
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 163
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,129,959
 เปิดเว็บ 08/05/2555
 ปรับปรุงเว็บ 03/04/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             

 
เชียงใหม่ไทยบางแก้ว
 
 
ละโว้บางแก้ว
 
 
บ้านบางแก้ว
 
บ้านภาพร
 
บ้านเพชรวีระ
 
บ้านโชกุน
 
 
 
 
Thailand Dogshow
 
Copyright 2012 ? All rights reserved. By Mumnung Farm
มุมหนึ่งฟาร์ม 23 ม.1 (บ้านสมอดาน) ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Tel. 081-7363478 เบอร์โทรฟาร์ม (032) 598-070 Email: mumnung@hotmail.com
Engine by MAKEWEBEASY